சங்காபிஷேக நிகழ்வுகள்

Sangu-720x480ஆலயத்தில் இடம்பெறும் அனைத்து சிறப்பு பூசைகளும் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டு, களுதாவளை பிள்ளையர் இணையத்திலும், முகநூலிலும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

சங்காபிஷேகம்

Spread the word. Share this post!