பிள்ளையார் ஆலய பாடல்கள்

      ஆழ்கடல் சூழ்ந்த மேடு - உன்னிகிருஷ்ணன்

      கற்றவன் உற்றவன் - ராகுல்

      ஊரே திருவூரே - எஸ்.பி. பாலசுப்பிரமணியம்

      காட்டுடைத்தலைவன் அவன் - அனுராதா ஶ்ரீராம்

      வழியெங்கும் வரவேற்கும் - ராகுல்

      களுதாவளையூரே - உன்னிமேனன்

      உருவேறும் திருவேறும் - மதுபாலகிருஸ்ணன்